Gmina Bukowina Tatrzańska – 34 instalacje o łącznej mocy 112 kWp (zrealizowana)

25 września 2015 roku 01CYBERATON S.A. zawarł umowę z Gminą Bukowina Tatrzańska na zaprojektowanie i budowę 34 instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy 112 kWp. Zakończenie kontraktu nastąpiło w dn. 14.10.2015 r. Roboty zostały zrealizowane i rozliczone w wyznaczonym terminie. Zamawiający nie stwierdził wad ani usterek podczas odbioru robót.

01CYBERATON S.A. zastosował najlepszej jakości materiały dostępne na rynku pozwalające na wieloletnią eksploatację instalacji przez użytkowników.

Inwestycja została sfinansowana z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2007-2013 w ramach projektu „Budowa mikroinstalacji prosumenckich – fotowoltaicznych na terenie Gminy Bukowina Tatrzańska”.

 

DSC_0079s DSC_0086s
DSC_0082s 20151013_110221s