Budowa elektrowni Guja 1 MWp (zrealizowana)

W sierpniu 2014 r. Zarząd Spółki 01CYBERATON S.A. podpisał umowę na realizację farmy fotowoltaicznej ze spółką PL2011. Umowa dotyczyła instalacji o mocy 1 MWp w miejscowości Guja, powiat Węgorzewo, województwo warmińsko-mazurskie. Koszt inwestycji oszacowano na ponad 6,17 mln zł. Projekt był dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury w wysokości 47,92% wydatków kwalifikowanych tj. na kwotę 2.403.427,60 zł netto.
Budowa rozpoczęła się w listopadzie 2014 r. Elementy instalacji tj. moduły fotowoltaiczne polikrystaliczne firmy Solar Word, Inwertery Fronius Symo 20.0-M, konstrukcję wsporczą, naziemną pod moduły fotowoltaiczne firmy Oberhauser, dostarczyła IBCW spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna, z siedzibą w Warszawie.

Instalacja fotowoltaiczna składa się z 4,2 tys. sztuk modułów fotowoltaicznych, inwerterów, linii kablowych oraz układu przyłącza energetycznego. Panele zawieszone zostały na wysokości od 0,5 do 1,5 m nad powierzchnia gruntu.
26 lutego 2015 r. do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Węgorzewie zostało zgłoszone zakończenie prac budowlano montażowych elektrowni fotowoltaicznej Guja, o mocy wytwórczej 1 MWp. Do oficjalnego użytkowania elektrowni można było przystąpić 20 marca 2015 r. bez konieczności uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
W czerwcu 2015 r. elektrownia fotowoltaiczna w miejscowości Guja, po przeprowadzeniu próbnego rozruchu, rozpoczęła ciągłą produkcję energii elektrycznej.

 

Informacja o pracy farmy 

 

guja 2 guja 1
guja 3