Betonowanie drugiej działki roboczej fundamentów w Milanówku

W dniu 14.12.2015r. wykonawca robót budowlanych zabetonował drugą działkę roboczą płyty fundamentowej. Trwają prace zbrojarskie na kolejnej sekcji, wykonywana jest również przekładka istniejącej infrastruktury podziemnej.