Fotowoltaika

Fotowoltaika jest dziedziną nauki i techniki zajmującą się procesem przetwarzania światła słonecznego na energię elektryczną. Technologie fotowoltaiczne stają się powoli ekonomicznie niezależne od systemu subwencji rządowych, choć nadal potrzebują przyjaznego środowiska ustawowego do ich implementacji.

Opis działalności

01CYBERATON S.A. zajmuje się realizacją wszelkiego rodzaju projektów fotowoltaicznych poczynając od dużych instalacji deweloperskich, a kończąc na przydomowych mikroinstalacjach fotowoltaicznych. Usługi realizowane są kompleksowo uwzględniając wsparcie przy uzyskaniu dofinansowania, opracowanie dokumentacji projektowej, wykonanie robót budowlanych i przekazanie do użytkowania.

Spółka 01CYBERATON posiada bogate doświadczenie na rynku fotowoltaicznym w Polsce. W naszej ofercie każdy klient znajdzie odpowiednie dla siebie rozwiązanie.

Oferta dla domu

Dzięki indywidualnemu podejściu do każdego Klienta przygotowany przez nas projekt jest dopasowany do bieżącego zużycia energii w Państwa obiekcie. Stosując najwyższej jakości komponenty dobieramy optymalny zestaw pozwalający wytworzyć energię w odpowiedniej ilości zgodnej z charakterystyką zużycia energii w Państwa budynku. Odpowiedni dobór instalacji fotowoltaicznych pozwala obniżyć koszty związane z zapotrzebowaniem na energię nawet o połowę. Wykwalifikowane grono fachowców zapewnia obsługę inwestycji na wszystkich jej etapach:  

• Doradztwo w doborze najkorzystniejszych rozwiązań projektowych
• Dopasowanie najbardziej optymalnego źródła finansowania inwestycji
• Przygotowanie projektu wraz z czynnościami formalno-administracyjnymi
• Montaż instalacji
• Odbiór instalacji w zakładzie energetycznym
• Uruchomienie instalacji
• Serwis instalacji

Oferta dla przedsiębiorstw

Istnieją dwie drogi w budowaniu elektrowni dla przedsiębiorców. Jedna z nich zakłada budowę elektrowni wytwarzających energię elektryczną na użytek własny przedsiębiorstwa. Produkowana energia konsumowana jest na miejscu na użytek przedsiębiorstwa. Takie rozwiązanie przy odpowiednim doborze instalacji pozwala na znaczne ograniczenie kosztów zużywanej energii.
Innym rozwiązaniem jest budowa farm fotowoltaicznych, które nastawione są tylko na sprzedaż wyprodukowanej energii do sieci energetycznej. Rozwiązanie takie przy odpowiednim finansowaniu jest dobrą lokatą kapitału przynoszącą stały dochód.
Przedsiębiorcy chcący zainwestować w produkcje energii z odnawialnych źródeł energii mogą liczyć na specjalne programy pożyczkowe z częściowym umorzeniem w ramach funduszy unijnych.
Nasi specjaliści pomagają zgromadzić kompletną dokumentacje projektową potrzebną do budowy i użytkowania własnej instalacji fotowoltaicznej. Pomagamy również w doborze optymalnych rozwiązań związanych z finansowaniem i ubezpieczeniem inwestycji. Zapewniamy szybkie i terminowe wykonanie projektów od pomysłu do odbioru i serwisu instalacji.

Energia słoneczna

Energia słoneczna jest najbardziej obfitym źródłem energii na Ziemi. Obecnie jest ona jednym z trzech wiodących źródeł składających się na Odnawialne Źródła Energii, w zakresie globalnej mocy zainstalowanej. Technologie słoneczne używane są głównie w celu pozyskania energii elektrycznej (fotowoltaika) oraz energii cieplnej (kolektory słoneczne).

Fotowoltaika opiera się na skomplikowanym procesie pozyskiwania energii elektrycznej bezpośrednio z promieni słonecznych docierających do ziemi. Obecny rozwój technologii powoduje znaczące obniżenie kosztów produkcji modułów fotowoltaicznych. Zjawisko to przy stale rosnących cenach energii elektrycznej powoduje zwiększenie zainteresowania technologii do przemysłowej produkcji energii elektrycznej. W Polskich warunkach geograficznych przy zastosowaniu odpowiednich źródeł finansowania zwrot z inwestycji jest możliwy po około 5 latach, przy żywotności paneli około 25 lat.