Spółka

 

Akcjonariusz

Liczba akcji

Udział w kapitale zakładowym

Liczba głosów

Udział w głosach WZ

01 CYBERATON S.A.

200 000

0,17%

200 000

0,17%

Janusz Skopowski

24 625 000

20,58%

24 625 000

20,58%

Jacek Franasik 10 869 940 9,08% 10 869 940 9,08%

Pozostali akcjonariusze

83 971 580

70,17%

83 971 580

70,17%

Razem

119 666 520

100%

119 666 520

100%