Zarząd

 

Marzenna Aleksandrowicz - Prezes Zarządu