Walne Zgromadzenie

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 01CYBERATON S.A. z siedzibą w Warszawie.

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 01CYBERATON S.A. z siedzibą w Warszawie wraz z projektami uchwał. Zarząd spółki pod firmą 01CYBERATON Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie _"Emitent", "Spółka"_, działając na podstawie art. 395, art. 399 § 1, art. 402_1_ oraz art. 402_2_ Kodeksu spółek handlowych, zwołuje oraz informuje o zwołaniu na dzień 28 czerwca 2017 roku na godzinę 9:30 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w kancelarii notarialnej M. Biwejnis & P. Orłowski Kancelaria Notarialna Spółka cywilna z siedzibą w Warszawie przy ul. Chłodnej 15, 00-891 Warszawa. W załączeniu do niniejszego raportu bieżącego Zarząd przekazuje treść ogłoszenia o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, projekty uchwał, które zostaną poddane pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, informację o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów z tych akcji w Spółce, wzory pełnomocnictw oraz wzory formularzy wykonywania prawa głosu przez pełnomocników na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.    
Ogloszenie o zwolaniu ZWZpdf_icon
Projekty uchwał na ZWZpdf_icon
Liczba akcji na ZWZpdf_icon
Wzór PoA na ZWZ_Os. fizycznapdf_icon
Wzór PoA na ZWZ_Os. prawnapdf_icon
Formularz wykonywania prawa głosu na ZWZ_Os. fizycznapdf_icon
Formularz wykonywania prawa głosu na ZWZpdf_icon
Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, które odbyło się w dniu 30. czerwca 2016 roku.
Zarząd spółki pod firmą 01CYBERATON S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) podaje do publicznej wiadomości, w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego, treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, które odbyło się w dniu 30. czerwca 2016 roku.
Zarząd Spółki informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad. Ponadto Zarząd Spółki informuje, że do protokołu obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 7) – 9) w zw. z § 6 ust. 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

 

 

Walne Zgromadzenie z 30.06.2016 r.
 
Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki pod
firmą 01CYBERATON S.A. z siedzibą w Milanówku w dniu 30.06.2016 r.
pdf_icon
Informacja o  zebraniu Walnego Zgromadzenia na 30.06.2016 r.
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 01CYBERATON S.A. z siedzibą w Warszawie wraz z projektami uchwał
Zarząd spółki pod firmą 01CYBERATON Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”), działając na podstawie art. 395, art. 399 § 1, art. 4021 oraz art. 4022 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje oraz informuje o zwołaniu na dzień 30 czerwca 2016 roku na godzinę 10:00 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się w kancelarii notarialnej M. Biwejnis & P. Orłowski Kancelaria Notarialna Spółka cywilna z siedzibą w Warszawie przy ul. Chłodnej 15, 00 891 Warszawa.

 

W załączeniu do niniejszego raportu bieżącego Zarząd przekazuje treść ogłoszenia o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, projekty uchwał, które zostaną poddane pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, informację o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów z tych akcji w Spółce, wzory pełnomocnictw oraz wzory formularzy wykonywania prawa głosu przez pełnomocników na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1-3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (według stanu prawnego na dzień 1 października 2013 r.) „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

 

 

Informacja o  zebraniu Walnego Zgromadzenia na 30.06.2015 r.
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 01CYBERATON S.A. z siedzibą w Warszawie wraz z projektami uchwał
Zarząd spółki pod firmą 01CYBERATON Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”), działając na podstawie art. 395, art. 399 § 1, art. 4021 oraz art. 4022 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje oraz informuje o zwołaniu na dzień 30 czerwca 2016 roku na godzinę 10:00 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się w kancelarii notarialnej M. Biwejnis & P. Orłowski Kancelaria Notarialna Spółka cywilna z siedzibą w Warszawie przy ul. Chłodnej 15, 00 891 Warszawa.
W załączeniu do niniejszego raportu bieżącego Zarząd przekazuje treść ogłoszenia o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, projekty uchwał, które zostaną poddane pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, informację o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów z tych akcji w Spółce, wzory pełnomocnictw oraz wzory formularzy wykonywania prawa głosu przez pełnomocników na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

 

 

Walne Zgromadzenie z 30.06.2015 r.
Zestawienie dokonanych zmian Statutu Spółki z dotychczas obowiązującymi postanowieniami pdf_icon
Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki pod
firmą 01CYBERATON S.A. z siedzibą w Milanówku w dniu 30.06.2015 r.
pdf_icon