Solarian

Spółka SOLARIAN SP. Z O.O. została utworzona w dn. 28.12.2012 r. jako spółka celowa do budowy elektrowni fotowoltaicznej o mocy 0,5 MWp w miejscowości Jamy (woj. lubelskie).

Prezesem Spółki jest Pan Robert Ziółek, który od ponad 25 lat jest związany z branżą dewelopersko-budowlaną. W ubiegłych latach kierował dużymi firmami deweloperskimi o zasięgu ogólnokrajowym m.in. firmą DOLCAN PLUS S.A.

Powierzchnia terenu, którą dysponuje SOLARIAN SP. Z O.O. umożliwia realizację elektrowni o większej mocy Aktualnie Spółka wykonuje czynności formalno-administracyjne związane z uzyskaniem wszystkich niezbędnych pozwoleń na budowę elektrowni o mocy docelowej 1 MWp.