Ecomilan

Spółka ECO MILAN SP. Z O.O. została utworzona w dn. 14.04.2015r. jako spółka celowa, której obszarem działalności jest deweloperstwo budowlane. Prezesem Spółki jest Pan Robert Ziółek, który od ponad 25 lat jest związany z branżą dewelopersko-budowlaną. W ubiegłych latach kierował dużymi firmami deweloperskimi o zasięgu ogólnokrajowym m.in. firmą DOLCAN PLUS S.A.

Działalność deweloperska 01CYBERATON S.A. odbywać się będzie za pomocą rozbudowy holdingowej struktury spółki ECO MILAN SP. Z O.O., w której założycielem i udziałowcem jest 01CYBERATON S.A.

W lipcu br. ECO MILAN SP. Z O.O. rozpoczął, w mieście Milanówek, budowę osiedla budynków wielorodzinnych o wysokim standardzie wraz z garażami podziemnymi i infrastrukturą towarzyszącą.

Oprócz budowy osiedla w Milanówku, ECO MILAN SP. Z O.O. zakłada w roku 2016 rozpoczęcie realizacji co najmniej jednego z wyszczególnionych przedsięwzięć o charakterze deweloperskim:

  • budowa osiedla mieszkaniowego w Warszawie (wartość inwestycji ok. 20 mln zł netto)
  • budowa obiektu mieszkaniowo-usługowego w Bydgoszczy (wartość inwestycji ok. 8 mln zł netto)
  • budowa obiektu biurowego w Bydgoszczy (wartość inwestycji ok. 11 mln zł netto).