//01cyberaton.eu/wp-content/uploads/2019/09/pdf-ico.png

STRATEGIA 01CYBERATON S.A. na IV kwartał 2015r. i 2016r.

W IV kwartale 2015 r. i w 2016 r. 01CYBERATON S.A. zamierza osiągnąć mocną pozycję

  1. W branży Odnawialnych Źródeł Energii w segmencie instalacji fotowoltaicznych. Celem Spółki jest intensywne pozyskiwanie odbiorców na realizacje przydomowych elektrowni fotowoltaicznych oraz aktywny udział w postępowaniach przetargowych na zamówienia publiczne i prywatne w zakresie projektowania i budowy instalacji fotowoltaicznych. Spółka planuje również kontynuować działania związane z budową farm fotowoltaicznych;
  2. W szeroko pojętym doradztwie w zakresie optymalizacji kosztów zakupu energii elektrycznej. W szczególności 01CYBERATON S.A. zamierza rozwijać innowacyjny model zakupu produktów giełdowych notowanych na towarowej giełdzie energii;
  3. W działalności deweloperskiej z szerokim wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii.
    Spółka planuje również prowadzić działalność akwizycyjną w branży energetycznej w celu budowy grupy kapitałowej, w której poszczególne podmioty będą odpowiedzialne za określone rodzaje działalności.