Raporty EBI – roczne

2017-06-01 21:35:36 roczny 13/2017 01C Raport roczny 01CYBERATON S.A. za 2016 rok – pełny
2017-05-31 22:55:35 roczny 12/2017 01C Raport roczny 01CYBERATON S.A. za 2016 rok.
2016-06-03 17:38:50 roczny 14/2016 01C Raport Roczny 01CYBERATON S.A. za 2015 rok.
2015-06-23 13:52:16 roczny 24/2015 01C Raport Roczny 01CYBERATON S.A. za 2014 rok.
2014-06-04 17:21:02 roczny 26/2014 01C Raport Roczny 01CYBERATON S.A. za 2013 rok.
2013-01-04 17:46:18 roczny 5/2013 01C Roczne Sprawozdanie Finansowe za 2012r
2012-07-04 10:24:11 roczny 59/2012 01C Uzupełnienie raportu rocznego za 2011r
2012-07-03 16:00:33 roczny 58/2012 01C Raport Roczny za 2011r _ Opinia wraz z raportem Audytora
2012-07-03 15:44:30 roczny 57/2012 01C raport roczny za 2011r _ bilans i sprawozdanie Zarządu Spółki
2012-07-03 15:38:26 roczny 56/2012 01C raport roczny Spółki za 2011rok – wprowadzenie
2011-02-08 19:50:53 roczny 10/2011 01C Raport za 2010r.
2010-06-23 22:47:08 roczny 29/2010 01C Raport roczny Spółki
2009-05-04 22:10:52 roczny 16/2009 01C Raport Roczny