Zarząd

Marzenna Aleksandrowicz
Prezes Zarządu

Rada Nadzorcza

Marek Jacek Dmochowski

Jerzy Dmochowski

Cezary Tomasz Piechowiak

Marek Kulesza

Tomasz Urbański