Raporty ESPI – 01 Cyberaton SA

2020-01-30

Lp. GODZINA TYP NUMER FIRMA TYTUŁ
4 14:59:50 RB_ASO 1/2020 01Cyberaton SA Podpisanie listu intencyjnego 01CYBERATON S.A.

2020-01-10

Lp. GODZINA TYP NUMER FIRMA TYTUŁ
4 19:25:46 RB_ASO 1/2020 01Cyberaton SA Uruchomienie wszystkich trzech zakontraktowanych elektrowni fotowoltaicznych. 01CYBERATON S.A.

2019-12-16

Lp. GODZINA TYP NUMER FIRMA TYTUŁ
4 19:25:46 RB_ASO 20/2019 01Cyberaton SA Zmiana stanu posiadania 01CYBERATON S.A.

2019-12-16

Lp. GODZINA TYP NUMER FIRMA TYTUŁ
4 15:02:58 RB_ASO 19/2019 01Cyberaton SA Zmiana stanu posiadania 01CYBERATON S.A.

2019-12-02

Lp. GODZINA TYP NUMER FIRMA TYTUŁ
4 15:16:08 RB_ASO 18/2019 01Cyberaton SA Zmiana stanu posiadania 01CYBERATON S.A

2019-12-02

Lp. GODZINA TYP NUMER FIRMA TYTUŁ
4 15:09:13 RB_ASO 17/2019 01Cyberaton SA Zmiana stanu posiadania 01CYBERATON S.A

2019-11-29

Lp. GODZINA TYP NUMER FIRMA TYTUŁ
4 16:04:06 RB_ASO 17/2019 01Cyberaton SA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na 29.11.2019 roku 01CYBERATON S.A. 

2019-11-22

Lp. GODZINA TYP NUMER FIRMA TYTUŁ
4 14:32:16 RB_ASO 15/2019 01Cyberaton SA Wpis 01CYBERATON S.A. do Rejestru pośredników kredytu konsumenckiego prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego 01CYBERATON S.A. 

2019-11-13

Lp. GODZINA TYP NUMER FIRMA TYTUŁ
4 16:46:46 RB_ASO 14/2019 01Cyberaton SA Zawarcie kluczowej umowy inwestycyjnej ze spółką NF40 sp z o.o, określającej zasady strategicznej współpracy 01CYBERATON S.A. z przejętym w 60% podmiotem. 

2019-11-07

Lp. GODZINA TYP NUMER FIRMA TYTUŁ
4 17:16:36 RB_ASO 13/2019 01Cyberaton SA Nabycie udziałów NF40 sp. z o.o. 01CYBERATON S.A.. 

2019-11-04

Lp. GODZINA TYP NUMER FIRMA TYTUŁ
4 13:47:16 RB_ASO 12/2019 01Cyberaton SA Podpisanie listu intencyjnego 01CYBERATON S.A. 

2019-10-30

Lp. GODZINA TYP NUMER FIRMA TYTUŁ
4 16:08:22 RB_ASO 11/2019 01Cyberaton SA Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29.11.2019 r 01CYBERATON S.A.

2019-07-22

Lp. GODZINA TYP NUMER FIRMA TYTUŁ
4 15:56:29 RB_ASO 10/2019 01Cyberaton SA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na 27.06.2019 roku 01CYBERATON S.A. 

2019-06-13

Lp. GODZINA TYP NUMER FIRMA TYTUŁ
4 15:29:14 RB_ASO 8/2019 01Cyberaton SA Informacja o znaczącej płatności na rzecz Emitenta 01CYBERATON S.A. 

2019-05-31

Lp. GODZINA TYP NUMER FIRMA TYTUŁ
4 10:40:21 RB_ASO 7/2019 01Cyberaton SA Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27.06.2019 r. 01CYBERATON S.A. 

2019-04-19

Lp. GODZINA TYP NUMER FIRMA TYTUŁ
4 11:11:09 RB_ASO 6/2019 01Cyberaton SA Informacja o znaczącej płatności na rzecz Emitenta 01CYBERATON S.A.

2019-04-19

Lp. GODZINA TYP NUMER FIRMA TYTUŁ
4 10:54:34 RB_ASO 5/2019 01Cyberaton SA Rozliczenie zbycia udziałów Voltaic Energy sp. z o.o. Otrzymanie jednostek kryptowaluty MCan (Medicancoin) 01CYBERATON S.A.

2019-02-13

Lp. GODZINA TYP NUMER FIRMA TYTUŁ
4 11:36 RB_ASO 04/2019 01Cyberaton SA Zmiana stanu posiadania 01CYBERATON S.A.

2019-02-12

Lp. GODZINA TYP NUMER FIRMA TYTUŁ
3 22:08 RB_ASO 03/2019 01Cyberaton SA Zmiana stanu posiadania 01CYBERATON S.A.

2019-01-29

Lp. GODZINA TYP NUMER FIRMA TYTUŁ
2 19:02 RB_ASO 02/2019 01Cyberaton SA Wybór na generalnego wykonawcę 3 projektów budowy 01CYBERATON S.A.

2019-01-11

Lp. GODZINA TYP NUMER FIRMA TYTUŁ
1 16:18 RB_ASO 01/2019 01Cyberaton SA Zmiana stanu posiadania 01CYBERATON S.A.

2018.12.12

Lp. GODZINA TYP NUMER FIRMA TYTUŁ
7 16:18 RB_ASO 07/2018 01Cyberaton SA Zbycie udziałów Voltaic Energy sp. z o.o. 01CYBERATON S.A.

2018.12.11

Lp. GODZINA TYP NUMER FIRMA TYTUŁ
6 20:35 RB_ASO 06/2018 01Cyberaton SA Nabycie udziałów Voltaic Energy sp z o.o. 01CYBERATON S.A.

2018.11.30

Lp. GODZINA TYP NUMER FIRMA TYTUŁ
5 20:33 RB_ASO 05/2018 01Cyberaton SA Rozpoczęcie negocjacji w sprawie realizacji zamówienia 01CYBERATON S.A.

2018.03.07

Lp. GODZINA TYP NUMER FIRMA TYTUŁ
4 13:12 RB_ASO 04/2018 01Cyberaton SA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 proc. liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 28 czerwca 2018 roku 01CYBERATON S.A.

2018.06.04

Lp. GODZINA TYP NUMER FIRMA TYTUŁ
3 13:57 RB_ASO 03/2018 01Cyberaton SA Uzupełnienie raportu dot. zwołania Walnego Zgromadzenia na dzień 28 czerwca 2018 roku 01CYBERATON S.A.

2018.06.01

Lp. GODZINA TYP NUMER FIRMA TYTUŁ
2 18:35 RB_ASO 02/2018 01Cyberaton SA Zwołanie Walnego Zgromadzenia na dzień 28 czerwca 2018roku 01CYBERATON S.A.

2018.01.05

Lp. GODZINA TYP NUMER FIRMA TYTUŁ
2 16:20 RB_ASO 02/2018 01Cyberaton SA Zmiana stanu posiadania 01CYBERATON S.A.

2018.01.05

Lp. GODZINA TYP NUMER FIRMA TYTUŁ
1 16:12 RB_ASO 01/2018 01Cyberaton SA Zmiana stanu posiadania 01CYBERATON S.A.

2017.06.28

Lp. GODZINA TYP NUMER FIRMA TYTUŁ
2 17:55 RB_ASO 2/2017 01Cyberaton SA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

2017.06.05

Lp. GODZINA TYP NUMER FIRMA TYTUŁ
1 11:21 RB_ASO 1/2017 01Cyberaton SA Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 01CYBERATON S.A. z siedzibą w Warszawie wraz z projektami uchwał

13.12.2016 r.

Lp. GODZINA TYP NUMER FIRMA TYTUŁ
1 17:51 RB_ASO 65/2016 01Cyberaton SA Zawiadomienie o nabyciu znacznego pakietu akcji 01CYBERATON S.A.
2 17:47 RB_ASO 64/2116 01Cyberaton SA Zawiadomienie o zbyciu znacznego pakietu akcji 01CYBERATON S.A. przez Max Welt Holdings Limited z siedzibą na Cyprze

01.12.2016 r.

Lp. GODZINA TYP NUMER FIRMA TYTUŁ
1 23:23 RB_ASO 63/2016 01Cyberaton SA Informacja o transakcji na akcjach Spółki uzyskana w trybie art. 19 MAR

31.10.2016 r.

Lp. GODZINA TYP NUMER FIRMA TYTUŁ
1 14:22 RB_ASO 62/2016 01Cyberaton SA Informacja o transakcji na akcjach Emitenta

01.07.2016 r.

Lp. GODZINA TYP NUMER FIRMA TYTUŁ
1 15:33 RB_ASO 61/2016 01Cyberaton SA Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 160 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi
2 11:46 RB_ASO 60/2116 01Cyberaton SA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Lp. Godzina Typ Numer Firma Tytuł
22-02-2016
1 16:20 RB_ASO 59/2015 01CYBERATON SA 01CYBERATON S.A. – zawiadomienie w trybie art. 69 ust.1 pkt 1 ustawy ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych
22-02-2016
2 16:20 RB_ASO 58/2015 01CYBERATON SA 01CYBERATON S.A. – zawiadomienie w trybie art. 69 ust.1 pkt 2 ustawy ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych
22-02-2016
3 16:20 RB_ASO 57/2015 01CYBERATON SA Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 160 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi
8.12.2015
1 14:15 RB_ASO 56/2015 01CYBERATON SA Inwestor przejął pakiet przekraczający 25% udziałow w kapitale zakładowym spółki
17.10.2015
1 08:08 RB_ASO 55/2015 01CYBERATON SA Split akcji 01CYBERATON S.A. zarejestrowano w KRS w stosunku 1:20
18.09.2015
2 17:08 RB_ASO 54/2015 01CYBERATON SA Przekroczenie progu 5% w kapitale zakładowym spółki
21.08.2015
3 11:30 RB_ASO 53/2015 01CYBERATON SA Przekroczenie 12%. progu stanu posiadania akcji 01CYBERATON S.A. przez Max Welt Holdings Ltd., który zwiększa swoje zaangażowanie w Spółkę.
20.08.2015
4 10:54 RB_ASO 52/2015 01CYBERATON SA Informacje o zmianie zaangażowania głównych akcjonariuszy
5 09:49 RB_ASO 51/2015 01CYBERATON SA Informacje o zmianie zaangażowania głównych akcjonariuszy
31.07.2015
6 10:42 RB_ASO 50/2015 01CYBERATON SA Informacja o zmianie stanu zaangażowania głównych akcjonariuszy.
7 10:32 RB_ASO 49/2015 01CYBERATON SA Informacja o zmianie stanu zaangażowania głównych akcjonariuszy.
25.06.2015
8 13:20 RB_ASO 48/2015 01CYBERATON SA Projekt uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2014r. Zgłoszenie uzupełnionego projektu uchwały dotyczącej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta zwołanego na dzień 30 czerwca 2015 roku.
18.06.2015
9 15:47 RB-W_ASO 47/2015 01CYBERATON SA Zgłoszenie przez Akcjonariusza projektu uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta zwołanego na dzień 30 czerwca 2015 roku – projekt uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2014 r.
10.06.2015
10 13:16 RB-W_ASO 46/2015 01CYBERATON SA Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na żądanie Akcjonariusza

03.06.2015

Lp. GODZINA TYP NUMER FIRMA TYTUŁ
11 22:26 RB-W_ASO 45/2015 01CYBERATON SA Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 01CYBERATON S.A. z siedzibą w Milanówku wraz z projektami uchwał.
08.05.2015
12 23:38 RB_ASO 44/2015 01CYBERATON SA Informacja o zmianie stanu zaangażowania głównych akcjonariuszy- nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
13 23:36 RB_ASO 43/2015 01CYBERATON SA Informacja o zmianie stanu zaangażowania głównych akcjonariuszy- nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
14 23:31 RB_ASO 42/2015 01CYBERATON SA Informacja o zmianie stanu zaangażowania głównych akcjonariuszy- nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
15 23:26 RB_ASO 41/2015 01CYBERATON SA Informacja o zmianie stanu zaangażowania głównych akcjonariuszy- nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
01.05.2015
16 00:00 RB_ASO 40/2015 01CYBERATON SA Informacja o zmianie stanu zaangażowania głównych akcjonariuszy.
09.04.2015
17 19:39 RB_ASO 39/2015 01CYBERATON SA Zwiększenie stanu posiadania przez głównego akcjonariusza MAX WELT HOLDINGS LTD.
03.04.2015
18 08:12 RB_ASO 38/2015 01CYBERATON SA Transakcja zbycia aktywów finansowanych, w celu uzyskania własnych środków inwestycyjnych.
24.03.2015
19 12:06 RB_ASO 37/2015 01CYBERATON SA Zwiększenie stanu posiadania Max Welt Holdings Ltd., do 10,84% akcji 01CYBERATON S.A. poprzez zakup z rynku.
20.03.2015
20 12:11 RB_ASO 36/2015 01CYBERATON SA Informacja o przekroczeniu progu 10% stanu posiadania akcji 01CYBERATON S.A. przez Max Welt Holdings Ltd., który zwiększył swoje zaangażowanie w Spółce o 218 000 szt. akcji.

11.01.2012

Lp. GODZINA TYP NUMER FIRMA TYTUŁ
51 17:42 RB_ASO 1/2012 01CYBERATON SA Zawiadomienie od Poland Asset Investment Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie o przekroczeniu progu 5% liczby głosów w ogólnej liczbie głosów
11.04.2011
52 22:13 RB_ASO 14/2011 01CYBERATON SA Przerwa w NWZA Spółki
04.03.2011
53 20:50 RB_ASO 12/2011 01CYBERATON SA Zawiadomienie od Prezesa Zarządu Spółki, p. Andrzeja Perety, o transakcjach na akcjach Victoria Asset Operation Centre SA
01.03.2011
54 20:39 RB_ASO 11/2011 01CYBERATON SA Zawiadomienie od Prezesa Zarządu Spółki, p. Andrzeja Perety, o transakcjach na akcjach Victoria Asset Operation Centre SA
22.02.2011
55 21:45 RB_ASO 10/2011 01CYBERATON SA Zawiadomienie od Prezesa Zarządu Spółki, p. Andrzeja Perety, o transakcjach na akcjach Victoria Asset Operation Centre SA
18.02.2011
56 22:49 RB_ASO 9/2011 01CYBERATON SA Projekty uchwał na WZA Spółki
57 22:47 RB_ASO 8/2011 01CYBERATON SA Zmiana terminu WZA
17.02.2011
58 22:22 RB_ASO 7/2011 01CYBERATON SA Zawiadomienie od Poland Asset Investment sp. z o.o., spółki zależnej od Prezesa Zarządu Spółki, p. Andrzeja Perety, o transakcjach na akcjach Victoria Asset Operation Centre SA
16.02.2011
59 23:01 RB_ASO 6/2011 01CYBERATON SA Zawiadomienie od p. Ernesta Bednarowicza, Członka Rady Nadzorczej Victoria AOC o dokonaniu transakcji na akcjach Victoria AOC
12.02.2011
60 22:57 RB_ASO 5/2011 01CYBERATON SA Zawiadomienie od p. Pawła Kicińskiego o zwiększeniu stanu posiadania akcji Spółki

23.01.2011

Lp. GODZINA TYP NUMER FIRMA TYTUŁ
61 17:48 RB_ASO 4/2011 01CYBERATON SA Akcjonariusze posiadający pow. 5% głosów na ostatnim NWZA Spółki
22.01.2011
62 14:01 RB_ASO 3/2011 01CYBERATON SA Zawiadomienie od Pana Leszka Jana Piekuta o zmianie stanu posiadania liczby głosów w ogólnej liczbie głosów na WZA
20.01.2011
63 21:19 RB_ASO 2/2011 01CYBERATON SA Zawiadomienie od spółki Athman Investment Ltd o zmianie stanu posiadania liczby głosów w ogólnej liczbie głosów na WZA
10.12.2010
64 12:10 RB_ASO 36/2010 01CYBERATON SA Zawiadomienie od p. Przemysława Kroczyńskiego o zmianie stanu posiadania liczby głosów w ogólnej liczbie głosów na WZA – korekta
07.12.2010
65 15:59 RB_ASO 36/2010 01CYBERATON SA Zawiadomienie od p. Przemysława Kroczyńskiego o zmianie stanu posiadania liczby głosów w ogólnej liczbie głosów na WZA
29.11.2010
66 22:14 RB_ASO 35/2010 01CYBERATON SA Zawiadomienie od Członka Zarządu Spółki, p. Andrzeja Perety, o transakcjach na akcjach Victoria Asset Operation Centre SA
67 22:10 RB_ASO 34/2010 01CYBERATON SA Zawiadomienie od Członka Zarządu Spółki, p. Andrzeja Perety, o transakcjach na akcjach Victoria Asset Operation Centre SA
68 22:06 RB_ASO 33/2010 01CYBERATON SA Zawiadomienie od spółki Poland Asset Investment sp. z o.o. o transakcjach na akcjach Victoria Asset Operation Centre SA
26.11.2010
69 13:55 RB_ASO 32/2010 01CYBERATON SA Zawiadomienie o przekroczeniu 10% głosów na WZA Spółki przez Pana Leszka Jana Piekuta
23.11.2010
70 16:06 RB_ASO 31/2010 01CYBERATON SA zmiana terminu NWZA

04.11.2010

Lp. GODZINA TYP NUMER FIRMA TYTUŁ
71 14:42 RB_ASO 30/2010 01CYBERATON SA Zawiadomienie o przekroczeniu 5% głosów na WZA Spółki przez Pana Leszka Jana Piekuta
07.10.2010
72 22:05 RB_ASO 29/2010 01CYBERATON SA Zawiadomienie od p. Andrzeja Perety, Wiceprezesa Zarządu Victoria AOC, o transakcji na akcjach Spółki
73 22:00 RB_ASO 28/2010 01CYBERATON SA Korekta zawiadomienia od p. Andrzeja Perety, Wiceprezesa Zarządu Victoria AOC, o transakcji na akcjach Spółki
28.09.2010
74 23:06 RB_ASO 28/2010 01CYBERATON SA Zawiadomienie od p. Andrzeja Perety, Wiceprezesa Zarządu Victoria AOC, o transakcji na akcjach Spółki
24.09.2010
75 21:16 RB_ASO 27/2010 01CYBERATON SA Zawiadomienie p. Ewy Antczak, Członka Rady Nadzorczej Spółki, o zmianie stanu posiadania liczby głosów w ogólnej liczbie głosów na WZA Spółki
76 21:12 RB_ASO 26/2010 01CYBERATON SA Zawiadomienie od p. Ewy Antczak, Członka Rady Nadzorczej Victoria AOC, o zmianie stanu posiadania akcji Spółki w wyniku zbycia 100% udziałów spółki posiadającej znaczny pakiet akcji Victoria AOC
20.09.2010
77 22:23 RB_ASO 24/2010 01CYBERATON SA Zawiadomienie p. Andrzeja Perety, Wiceprezesa Zarządu Spółki, o zmianie stanu posiadania liczby głosów w ogólnej liczbie głosów na WZA Spółki
78 22:19 RB_ASO 23/2010 01CYBERATON SA Zawiadomienie od p. Andrzeja Perety, Wiceprezesa Zarządu Victoria AOC, o zwiększeniu stanu posiadania akcji Spółki w wyniku nabycia 100% udziałów spółki posiadającej znaczny pakiet akcji Victoria AOC
79 22:09 RB_ASO 23/2010 01CYBERATON SA Zawiadomienie od p. Andrzeja Perety, Wiceprezesa Zarządu Victoria AOC, o nabyciu znacznego pakietu akcji
13.09.2010
80 15:23 RB_ASO 22/2010 01CYBERATON SA Zawiadomienie od p. Janusza Piróga o zmianie stanu posiadania liczby głosów w ogólnej liczbie głosów na WZA

16.08.2010

Lp. GODZINA TYP NUMER FIRMA TYTUŁ
81 00:44 RB_ASO 21/2010 01CYBERATON SA Zawiadomienie od p. Przemysława Kroczyńskiego o zmianie stanu posiadania liczby głosów w ogólnej liczbie głosów na WZA
06.08.2010
82 21:25 RB_ASO 20/2010 01CYBERATON SA Zawiadomienie od spółki Athman Investment Ltd o zmianie stanu posiadania liczby głosów w ogólnej liczbie głosów na WZA po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki
03.08.2010
83 14:26 RB_ASO 19/2010 01CYBERATON SA Zawiadomienie p. Pawła Jarockiego o zmianie stanu posiadania liczby głosów w ogólnej liczbie głosów na WZA po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki
19.07.2010
84 23:57 RB_ASO 18/2010 01CYBERATON SA Wykaz akcjonariuszy uczestniczących w Walnych Zgromadzeniach Spółki w dniu 25 czerwca oraz po przerwie w dniu 12 lipca 2010 r. posiadających co najmniej 5% głosów na tych Walnych Zgromadzeniach
14.07.2010
85 17:01 RB_ASO 17/2010 01CYBERATON SA Zawiadomienie od Victoria Asset Poland sp. z o.o. o transakcjach na akcjach Victoria Asset Operation Centre SA
26.06.2010
86 10:43 RB_ASO 16/2010 01CYBERATON SA Zawiadomienie od Victoria Asset Poland sp. z o.o. o nabyciu znacznego pakietu akcji
87 10:36 RB_ASO 15/2010 01CYBERATON SA Sprzedaż akcji przez Prezesa Zarządu Spółki
88 10:31 RB_ASO 14/2010 01CYBERATON SA Sprzedaż akcji przez Wiceprezesa Zarządu Spółki
12.05.2010
89 15:32 RB_ASO 11/2010 01CYBERATON SA Zawiadomienie od Athman Investment Ltd o zmianie stanu posiadania akcji Spółki- korekta
90 08:48 RB_ASO 11/2010 01CYBERATON SA Zawiadomienie od Athman Investment Ltd. o zmianie stanu posiadania akcji Spółki

16.06.2008

Lp. GODZINA TYP NUMER FIRMA TYTUŁ
151 20:50 RB_ASO 3/2008 01CYBERATON SA Zawiadomienie od Sandfield Capital Sp. z o.o.
152 20:43 RB_ASO 2/2008 01CYBERATON SA Zawiadomienie od pani Katarzyny Koźmin
25.04.2008
153 17:01 RB_ASO 1/2008 01CYBERATON SA Przystąpienie do systemu ESPI