Firma:
01CYBERATON Spółka Akcyjna

Adres:
ul. Zygmunta Słomińskiego 15, lok. 504
00-195 Warszawa

NIP:
525-24-12-727

REGON:
141220241

Kapitał zakładowy w pełni opłacony
47 866 608,00 złotych

Numer KRS:
0000293918

Sąd rejestrowy:
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy KRS

Data rejestracji:
29.11.2007 r.